-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۹, سه‌شنبه

قتل مرموز دپلومات افغانستان

به گزارش منبع خبری دیکان کرونیکال، آزاد خان معاون پلیس حوزه جنوب کراچی گفته است که حیات الله یک نگهبان کمپنی شخصی پس از مشاجره با ذکی عبدو، او را در دهلیز اداره کونسلی هدف تیراندازی قرار داده است. وی گفته است که حادثه ماهیت تروریستی نداشته و از روی قصد قبلی نیز اتفاق نیافتاده است. نه مقام پاکستانی ونه منابعی در وزارت خارجه افغانستان، هیچیک در باره جزئیات اصلی حادثه چیزی نگفته اند. یک دپلومات با پهره دار روی چه موضوع می تواند بحث و جدل راه بیاندازد که باعث قتل وی شود. ساختمان اداره کونسلی افغانستان درکراچی در ناحیه حفاظت شده کلیفتون قرار دارد.