-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۸, پنجشنبه

آن ایامی که پاکستان، هماره چپه دهل می زد تا افکار عمومی را به صراط المستقیم «عمق استراتیژیک» هدایت کند، سپری شده است. اما چپه کوبی آی اس آی قطع ناشدنی است.
وزارت خارجه آن کشور مدعی است که آن ها نیز تحریم های وضع شده بر حکمتیار را به پیروی از اقدام شورای امنیت ملل متحد برداشته اند!! ازین پس اکمالات اسلحه به ساحه بگرامی وخاک جبار علنی مشاهده خواهد شد. چون پاکستان با احترامی که به تصامیم جهانی دارد، خود را مکلف به انجام تعهدات و فیصله ها می داند!