-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۲, جمعه

گپ این آقا به اذان دادن کشیده

دیروز مردم ترکیه با آذان رجب طیب اردوغان از خواب بلند شده اند... آذان سیاسی رجب خان، هیچ درزی را نخواهد دوخت.


به گزارش پایگاه خبری ای، آر، تی ( بخش پشتو) اردوغان خان وارث نا برحق اتاترک، در بازی های سیاسی چنان پایش لغزیده است که حالا به آذان گفتن روی آورده است. یعنی جمیع امور مُلک تُرک به سامان است که سلطان، خود در نقش بلال حبشی ظاهر می شود. هر ناظر اوضاع می تواند درک کند که ترکیه در یک مسیر خاموش، به سوی انقلاب خشن اجتماعی پیش می رود؛ خاصه این که اردوغان با الگو پذیری از همتایان مصری و افغان خویش، به تشدد مذهبی و بازگشت به سبک حکومت داری دوره عثمانی روی آورده است. 
او به دنبال احیای ثبات ترکیه ییست که در مناسبات جهانی و انتظام داخلی روی خط مماشات و تساهل در حرکت بود؛ وحالا همانند دیگ هوشمند خود پز، در درون خویش می جوشد و با گذشت هر روز، شیرۀ تلخی را از لبه های خویش می پراکند. او ترکیه را به زندان بزرگی بدل کرد و راهی جز این نداشت؛ شکست در سوریه، نخستین قربانی دم دست خود را در حوزۀ خاور میانه از آسیای صغیر انتخاب کرد. اما چون نیک بنگریم، این انتخاب حزب رفاه و توسعه بود که به چنین مردابی درغلتید. این طور پیداست که اردوغان این فرصت را از دست داده است تا در خلوت، کلاه خود را قاضی کرده و بیاندیشد که «برادران» در مصر و افغانستان ازین دست مهندسی های تشدد آمیز در سطح داخلی چه گل هایی چیده اند که او با تکرار آن در ترکیه یی سکولار و نیمه اروپایی، آن ها را دسته کند. از چندی به این سو، گزارش هایی غیررسمی در دست است که ترکیه نتایج ناگوار سیاست های خویش را این بار نه در سوریه، بل در افغانستان نیز به آزمایش گرفته است.

به این ویدئو سری بزنید:
http://www.trt.net.tr/pashto/video/khbry-wydyw/nn-shr-d-nqr-mslmnn-d-rdwgn-ph-adhn-r-wys-shwl#.WJxgocDsj7c.facebook