-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۰, چهارشنبه

ولید کرزی جعلی در هند دستگیر شده است

فرزند یکی از کلاه برداران کابل بانک تحت نام جعلی ( ولید کرزی) در هند دستگیر شده است. این ولید کرزی، فرزند طاهر کابل بانک است که خودش در دوبی در توقیف است. این ولید کرزی تقلبی، حمیدالله نام دارد. من منتظر رسیدن برخی اسناد و مدارک درین باره هستم.