-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۳, سه‌شنبه

روسیه: ناتو برای حمله به خاک روسیه آماده گی می گیرد   خبرگزاری ریا نووستی از قول رئیس کمیته دفاع مجلس دومای روسیه گزارش داد که وی در دیدار با دیپلمات های نظامی روسیه گفته است: "امکان حمله خائنانه نیروهای نظامی ناتو مستقر در شرق اروپا به روسیه بعید نیست. با وجود سخنانی که رهبران اروپایی و آمریکایی در مورد صلح بر زبان می آورند آماده گی نظامی ناتو سر مرزهای غربی روسیه را نمی توان چیز دیگری جز آماده گی جنگی ارزیابی کرد. به یاد داشته باشیم که قبل از حمله هیتلر در روز 22 جون 1941 ما با آلمان قرار داد صلح داشتیم و دولت هیتلر بی توجه به قرار داد دو طرفه به خاک ما حمله کرد. به همین دلیل برای دفاع در برابر حمله زمینی ناتو از سمت غرب به خاک روسیه، گردان های موتوری و تانک در مرزهای روسیه مستقر شده اند. حفظ مواضع دفاعی پاسخ روشن ما به  تهدید و چالش هایی است که ناتو در شرق اروپا انجام داده است."