-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۰, چهارشنبه

هدف رادیکالیزم ترمپ، روسیه نیست؛ چین است

سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی ایران در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی "ایرنا" در باره برنامه های ترامپ و آینده امریکا گفت:"اساس دعوای ترامپ در ماه های آینده در حوزه اقتصادی و به تبع آن حوزه سیاسی و نظامی با چین خواهد بود نه با ایران. کمترین نقطه فشار سیاست های اقتصادی این کشور در جهان بر روی ایران خواهد بود. او بیشترین فشار خود را در حوزه اقتصادی مهم تری مانند پیمان نفتا و بر روی مکزیک و کانادا اعمال خواهد کرد. اتفاقات بسیار رادیکالی در حوزه پیمان نفتا در حال وقوع است؛ آمریکایی ها شروع به تجدید نظر و بازنگری در قراردادهایی که در حوزه پیمان نفتا کرده و آنها را زیر سوال برده اند. روسیه نیز نقطه مرکزی برخوردهای رادیکال آمریکا با کشورهای جهان نخواهد بود.
از جنگ جهانی دوم به این طرف نقش و هژمونی آمریکا در اقتصاد جهانی سال به سال و به طور منظم در حال کاهش بوده است، به طوری که سهم این کشور از 50 درصد تولید ثروت جهان در سال 1946 میلادی به حدود 18درصد کاهش پیدا کرده است. از طرفی سهم آمریکا در هزینه های نظامی جهان 50 درصد است و این در حالی است که سهم ایالات متحده در مدیریت نقل و انتقالات مالی دنیا که در قالب دلار آمریکا انجام می گیرد، بین 62 تا 65 درصد است. 
ترامپ تلاش می کند نقش آمریکا را در حوزه مالی و نظامی به قدرت اقتصادی تبدیل کند و با استفاده از رادیکالیزمی که در حوزه اقتصاد و سیاست به کار می گیرد در صدد آن است که قدرت اقتصادی آمریکا را احیا کرده و به جایگاه گذشته برگرداند."