-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۷, یکشنبه

سخت ترین کار، «تثبیت محل اقامت» حکمتیار است

محمد امین کریم مذاکره کننده حزب اسلامی با دولت می گوید که باید زندانیان حزب اسلامی هم آزاد شوند. او چنین استدلال کرد:
" به خاطر این‌که امکان ندارد که امیر مجاهد حزب اسلامی در شهر کابل تشریف بیاورد و مادری باشد و بگوید، پسر من در زندان است و شما در کابل تشریف آوردید، تخصیص دادن زمین برای برگشت مهاجرین این حزب، مسئله امنیت رهبر حزب و مسئله چهارم تثبیت محل اقامت رهبر حزب اسلامی است."