-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۶, جمعه

دوسیه بسم الله «محمدی» روی میز رئیس جمهور

جنرال قایم گفته است: من در سارنوالی ریش سفید شدم و قضایای عجیب و غریب خیانت و دزدی را بررسی کرده ام اما این چنین دزدی عبرت ناک را درعمرم ندیده و حتی نمی توانستم وقوع این چنین قضیه را تصور کنم. 

خبر واصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که پرونده سترجنرال بسم الله «محمدی» روی میز دکترغنی قرار داده شده است. این پرونده در ادبیات رسانه ای افغانستان به یک رشته رسوایی های مالی رابطه دارد که مهم ترین آن، برداشت هشتاد میلیون افغانی برای تهیه پاروی حیوانی (پشقل) در دوران مسوولیت بسم الله خان در وزارت داخله است.

منبع سارنوالی به گزارشنامه افغانستان می گوید که دوسیه خریداری پاروی حیوانی از سوی بسم الله خان ماه ها پیش از سوی یک گروه از بازرسان تحت سر پرستی استاد حمیدالله «فاروقی» وزیرسابق و رییس کنونی دانشگاه کابل تکمیل و روی میز دکترغنی قرار داده شده اما ریاست جمهوری به لحاظ مصلحت های سیاسی، رسمن حاضر نشده است درین باره تصمیم بگیرد.

شایان یاد آوری است که جنرال جان سپکو سربازرس امور فساد در وزارت دفاع امریکا درسال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ موارد مختلف تخلفات مالی به وسیله بسم الله محمدی را که یک قلم آن به حیف و میل حدود ۴۰ میلیون دالر فروش تجهیزات و داروی های ذخیره در شفاخانه سردار محمد داود خان ارتباط می گیرد، نشر کرده بود اما حکومت کرزی آن را نادیده گرفت و امریکایی ها را متهم به اشاعه دزدی کرده بود.
منبع ارسال خبر به نقل از جنرال قایم عضو بلند پایه  سارنوالی نظامی وعضو گروه تحقیق در باره حیف ومیل هشتاد میلیون افغانی به هدف تهیه «کود وطنی به سبزه زار های صحن وزارت داخله» گفته است که بسم الله با استفاده از نفوذ و امکانات مالی تلاش کرده است که قضیه را دفن کند اما به گفته وی، این فساد به حدی آشکارا و مستند بود که ما تصمیم گرفتیم ماموریت خود را تا آخر به سر برسانیم.

قایم گفته است که بسم الله تهیه کود وطنی را با شرکت عمران قرار داده کرده و این مبلغ گزاف از بودجه دولت کشیده شده است. جنرال قایم گفته است: من در سارنوالی ریش سفید شدم و قضایای عجیب و غریب خیانت و دزدی را بررسی کرده ام اما این چنین دزدی عبرت ناک را درعمرم ندیده و حتی نمی توانستم وقوع این چنین قضیه را تصور کنم. 
قایم گفته است وقتی دوسیه را ترتیب کرده و به لوی سارنوال حواله دادیم، او از پیگیری آن ترسید و بی درنگ آن را روی میز دکترغنی گذاشت اما دکترغنی نسبت به آن خاموشی گزیده است. درگزارش آمده است که قضیه ادعا شده در برابر جنرال دوستم که یک مبحث خصوصی است، دریک دایره سیاسی کلان دنبال می شود اما پرونده های بزرگ فساد از جمله خریداری کود حیوانی به بهای هشتاد میلیون افغانی مسکوت گذاشته می شود.

گزارش نویس این سوال را مطرح کرده است که آیا قرار است اشرف غنی احمدزی، انتقام دکترنجیب الله احمدزی را از جنرال دوستم بگیرد؟