-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۷, یکشنبه

دارایی های مالی حکمتیار نیز آزاد شد؛ خریداری و گرفتن اسلحه نیز مانعی ندارد

در رابطه به حذف نام گلبدین «حکمتیار» از فهرست سیاه جهانی، ظاهراً یک رشته جزئیات شامل درمقررۀ سازمان ملل متحد، از جمله آزاد شدن ثروت های مالی بلوکه شده و آزادی در داشتن اسلحه و خریداری اسلحه از هر مرجع خارجی، از چشم ناظران مطبوعاتی درافغانستان نهان مانده است. هنوز روشن نیست که روسیه و فرانسه روی چه محاسباتی، از موضع خود درین باره عقب نشسته اند. خروج نام حکمتیار از قرنتین بین المللی، به معنای احیای اعتبار و فراموشی تمام ارتکاب هایی است که قبلاً در افغانستان روی داده است. کابل، یا از طریق (ظاهراً) مسالمت آمیز، یا از طریق اردوگاه سازی های «قانونی»، باردیگر به دونیم شمالی و جنوب- شرقی تقسیم می شود. مأموریت حکمتیار در شمال تعریف شده است نه استراحت در مهمانسرای حاشیه کابل.