-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۸, دوشنبه

بصیر«بهاور» به دستور حنیف «اتمر» حبس شده بود؟

این نامه در برگه فیس بوکی بصیر «بهاور» قابل دریافت است.


احترامات خدمت استاد گران ارج رزاق مامون؛
 ثانیا" تحریر می دارم؛ از آن جا که توده های میلیونی می دانند گزارش تحقیقی رزاق مامون در ارتباط به انتقال 150 میلیون دالر آمریکایی از سوی همسر دکتر غنی به فرزندانش در آمریکا، این افشاگری جناب مامون صاحب یک غوغا فرا پیشینه را در افغانستان و جهان پرپا کرد؛ از آن جا که تعدادی آگاه اند بنده بصیر بهاور به نسبت نشر این گزارش از صفحه فیسبوکی خویش به دستور مشاور شورای امنیت باز داشت و مدت پنج یوم زندان بودم؛ به مهر ورزی مخلصانه هموطنان و قلم های رسا مانند رزاق مامون دو باره رها گردیده ام. اما به نسبت اطلاعات دگر گون یک تعداد افراد، کاربران فیسبوک و سایت های خبری را مشغول ساختند که گویا بصیر بهاور تا اکنون زندانی است.
به شما مبارزان عرض کنم که من به تاریخ سیزده جدی باز داشت و هفده جدی رها شدم و دوسیه فرمایشی که در اجندای وحدت ملی شاید یک دستاوردتلقی گردد؛ هم در بخش تحول و تداوم، هم در سهم اصلاحات و همگرایی. اما ما قانون را مطالعه کرده و دوسیه درنهایت فرستاده شده به کمیسیون تخطی رسانه ها و اکنون آزاد استم و قرار محکمه اگر قادر به دریافت طرف خود شدیم . انشاالله خدمت شما ارایه میگردد این موضوع را خواهشمندیم همگانی سازید تا باشد موضوع روشن گردد بر هموطنان بزرگ منش مان ممنون