-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۴, پنجشنبه

قوماندانی امنیه کابل پنج ملیون دالر فروخته شد


این معامله خبر از سوی جنرال عبدالرحمن رحمن معین وزارت داخله و غفار سید زاده انجام گرفته است.منابع  استخباراتی در سطح عالی به گزارشنامه افغانستان گفته اند که جنرال  سید غفار سید زاده سابق رئیس اداره جنایی قوماندانی امنیه مبلغ ۵ ملیون دالر را دراختیار جنرال  عبدالرحمن رحمن معین ارشد امنیتی قرار داده است تا در بدل تحویلی قوماندانی امنیه کابل، بین اعضای بلند پایه ارگ تقسیم کند.

قوماندانی امنیه کابل یکی از ارگان های پرآمد، معادل معینیت گمرکات وزارت مالیه به حساب می رود. جنرال عبدالرحمن رحمن معین ارشد وزارت داخله با داشتن  روابط  تنگاتنگ با ارگ برنده  میدان  کابل شده است.

سیدغفار سیدزاده یکی از فاسد ترین چهره در شبکه فساد وزارت داخله است. وی در اردوی دکترنجیب الله یک افسر دون پایه بود و در زمان طالبان به شیوه های مختلف به امارت اسلامی از جیب مردم پول جمع می کرد. گزارش مشعر است سید زاده درزمان طالبان، درتبانی با ضابط سید عباس حین سرقت مغازه بوت فروشی دستگیر و زیر شکنجه به افعال خود اقرار کرده بود. قاضی طالب حکم قطع دست وی را داده بود؛ اما قبل از اجرای حکم شرعی به یاری یک طالب نما از زندان فرار وخودش را به پشاور رسانیده بود. او درآن جا دریک داش خشت پزی کار می کرد و قرار گزارش های شاهدانآن زمان، در بورد پشاور، او با تنی چند یک دکان سیمساری را سرقت و باردیگر فراری شد.  
بعد از آمدن  رژیم  کرزی سراز وزارت داخله در آورد و کارش به دگرجنرالی کشید.

سید زاده از دکان  های  لوکس  شهرنو  تا  دست فروشان  دشت برچی  شناسایی  کامل  دارد.  چند سال پیش  از  فروشگاه  چلسی  دی تو دی  شهر نو  کابل  مبلغ  ۴۵ هزار دالر  را  گرفته بود که  خبر این ماجرا پخش شده بود. 
پسر سید  غفار  در غرب  کابل  اکثریت  زمین  های  دولتی  را با یک گروه  غاصبین  یکجا  غصب  نموده  فروخت زمین های  طرف  دوغ  آباد  وریشخور  بهترین  مثال  آن  است.  به  گروپ  کاری اش گفته بود که  شما فقط  زمین  خالی را  نشان  دهید  گرفتن  آن  بدوش من  است  
دربخش دیگر گزارش قید شده است که  سیدزاده  در جلال آباد  قوماندان امنیه بود   برای  رنگین  ساختن  محافل  خوشی  شبانه  گل آغا شیرزی  رقاصه ها را  هر  شب  جمعه  به  طور  اسپیشل  از  کابل  به  جلال آباد  می آورد.