-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

مافیای فروش مرده با پرداخت "دیه" در تهران

این فقرۀ خبری در دنیای خبررسانی بی پیشینه است.


پیک نت: اجساد مجهول‌الهویه ای که به پزشکی قانونی تحویل داده می‌شود برای تشریح تحویل دانشکده پزشکی نمی شود و دانشگاه ها برای تشریح اجسادی را در بازار مافیائی فروش جنازه می خرند. برای داشتن "کلاه شرعی" این خرید و فروش با پرداخت "دیه" انجام می شود.
در ادامه همین کلاه شرعی می گویند میت مجهول‌الهویه اختیارش با ولی فقیه است و ولی فقیه هم اجازه فرموده‌ که برای یادگیری دانشجویان این میت ها تشریح شوند.
تهیه میت غیر مسلمان در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر شهر بزرگی مثل تهران با جمعیت حدود 15 میلیون نفر در هر هفته طبق آمار 10 سال پیش حدود 100 جسد مجهول‌الهویه دارد که شهرداری از دور خیابان‌ها جمع‌آوری می‌کند و تحویل پزشکی قانونی می‌دهد.