-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۰, چهارشنبه

خطر ضبط ثروت های رهبران وقوماندانان جهادی قوی تر شد

اشاره: این احتمال اکنون قوی شده است که پول های گمشده و حیف ومیل شدۀ بازسازی افغانستان در بانک های جهانی ضبط و به منبع اصلی آن مسترد شود.


دونالد ترامپ ساعات قبل اعلام داشت که تمامی دارایی های مسوولان سیاسی عراقی ذخیره شده دربانک های امریکایی ملکیت مردم امریکا وخون بهای سربازان امریکایی می باشدکه خون های شان را درعراق ریخته اند.
اسماء دزدانی که درصفحه دارایی های امریکایی به نشررسیده است :
1- نوري المالكي 66ملیون دلار
2- عدنان الاسدي 25مليون دلار
3- صالح المطلك 28مليون دلار
4- باقر الزبيدي 30مليون دلار
5- بهاء الاعرجي 37مليون دلار
6- محمد الدراجي 19مليون دلار
7- هوشار زيباري 21مليون دلار
8- مسعود بارزاني 59مليون دلار
9- سليم الجبوري 15مليون دلار
10- سعدون الدليمي 18مليون دلار
11- فاروق الاعرجي 16مليون دلار
12- عادل عبد المهدي 31مليون دلار
13- اسامه النجيفي 28مليون دلار
14- حيدر العبادي 17مليون دلار
15- محمد الكربولي 20مليون دلار
ا16- حمد نوري المالكي 14 مليون دلار
17- طارق نجم 7مليون دلار
18- علي العلاق 19مليون دلار
19- علي اليساري 12مليون دلار
20- حسن الانباري 7مليون دلار
21- اياد علاوي 44مليون دلار
22- جلال طالباني 35 مليون دولار
23- رافع العيساوي 29مليون دلار
. این سرمایه های هنگفت وبسرقت برده شده ملت مظلوم عراق است که به سرقت برده شده بود.
ارسالی جهت نشر به برگه آینده گان : خلیل اسرع