-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۵, جمعه

والی طالبان برای بغلان به وظیفه آغاز کرد

نویسنده خبر: هارون «سمرقندی:

مولوی لعل مشهور به مولوی هلال فرمانده عمومی نظامی تروریستان روسی (طالبان) در ولایت بغلان تازه به حیث والی نام نهاد در بغلان تعین گردیده و گفته میشود امروز از تمام قرارگاه ها وسنگر های طالبان دیدن نموده و ابتدا شماری از سنگر ها را سوار با همان موتر زره که چندی قبل یکی از زورمندان مزدور روسیه داده بود دیدن نموده و شماری از سنگر ها را توسط تکسی شهری کرولا غرفه دار دیدن نموده وشمار دیگر را با موتر سایکل رفته و دیدن نموده است ولی نیروهای امنیتی وکشفی بغلان در خواب استند .