-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۳, شنبه

در تالار جلسات ترمپ، کابوس افغانستان می چرخد

 ترجمه نکات اساسی مقاله جوزف جی لولینز: امریکا به دنبال یک متحد است نه «دشمن دوست داشتنی»
این نظامی  باز نشسته ارتش امریکا برای شکستن بن بست درافغانستان یک طرح پنج فقره ای پیشنهاد کرده است.

جوزف جی لولینز افسر بازنشسته امریکایی در مقاله یی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی ( دی هیل)، پیشنهاد پنج فقره یی را مطرح کرده است که مقامات امریکا باید برای خروج از بن بست جنگ افغانستان آن را به اجرا در بیاورند.
۱. امریکا برتعهد خود نسبت به افغانستان پایدار بماند.
مسیر جدید باید این باشد: افغانستان درخارج از ناتو، بزرگ ترین متحد ماست و خروج از آن جا اصلا مطرح نیست. این گونه تعهد علامتی است به متحدان و همچنان به رقبای ما که ما حکومت افغانستان را تا مرز پیروزی در جنگ و بالاتر از آن، یاری می رسانیم.

۲. اعلام هشدار برای پاکستان

امریکا به دنبال یک متحد است نه یک «دشمن دوست داشتنی» که هرچند دربرخی موارد دست همکاری می دهد اما برای منافع خودش به طالبان و شبکه حقانی کمک می رساند.

۳. به جنرال نیکلسون در مقام فرمانده نیروهای ایتلاف که مطالباتی درجهت تقویت نیروهای تحت امرش مطرح کرده، صلاحیت لازم داده شود.
افغانستان و متحدان به منظور فرادستی درمیدان های جنگ نیازمند یافتن راه هایی اند تا قابلیت متحدانه نیروهای افغان در نبرد های بومی با استفاده از کمک های تاکتیکی هوایی افزایش یابد.

۴. کشورهای متحد امریکا و سازمان ملل متحد باید امداد رسانی های بیشتر بشردوستانه به افغانستان را روی دست گیرند.
مضاف برین، افغانستان درشرایط جنگ، به خاطربازگشت میلیون ها مهاجر از اروپا، ایران و پاکستان به کمک نیاز دارد. ( رقم میلیون ها مبالغه به نظر می آید. مترجم) ملل متحد تخمین کرده است که درسال ۲۰۱۷ به تعداد ۹.۸ میلیون نفر به کمک های بشردوستانه ضرورت دارند ( بازهم مبالغه!) که نسبت به سال ۲۰۱۶ سیزده درصد بلند تر است.

۵. کاخ سفید باید در نبرد مهم در افغانستان بیشتر تمرکز کند. 

سیاستگران و رهبران نظامی افغانستان نیاز دارند درین رابطه دو باره اطمینان حاصل کنند و این مساله همان گونه که مشاور امنیت ملی یاد آور شده، باید به طور اساسی سرعت داده شود. اکنون زمان آن است که افغانستان بر تروریزم غلبه کند.  درین کار امریکا باید برتعهد خود مجددا تاکید کند، روند زیان بار فعلی در میدان های جنگ را معکوس کند، برهمکاری پاکستان سخت گیری کرده و به متحدان ما دو باره اطمینان خاطر بدهد که جنگ آن ها جنگ ما است.