-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۶, جمعه

بلوچستان آزاد دست همکاری به افغانستان، هند وایران دراز کرد.

به گزارش روزنامه هندی «سوراجیا» خان کلات- میرسلیمان احمدزی- از رهبران بلوچستان درتبعید گفته است که رهبران جنبش آزادی بلوچستان حاضر اند به هدف حصول استقلال خویش از پاکستان با هند، ایران و افغانستان متحد شوند. وی که دریک سیمینار در انگلیس سخن می گفت، پاکستان را «کانون تروریزم» خواند. خان کلات گفته است که ما ملتی با عزت هستیم و سلطه گری خارجی به رهبری پنجابی ها را رد می کنیم. وی گفته است که پاکستان از نظر تاریخی، بلوچستان را اشغال کرده است. خان کلات از جامعه جهانی به خصوص بریتانیا تقاضا کرده است که بلوچستان را درامر استرداد آزادی اش یاری کند.