-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۷, یکشنبه

عشقبازی مسکو با طالبان

جیمز تاون- بنیاد تحلیل و پژوهش بین المللی مقاله یی را زیرعنوان «بازی دوگانه مسکو درافغانستان» منتشر کرده است.
نکات هرچند تکراری این مقاله:


عشقبازی مسکو با طالبان چندین هدف را دنبال می کند؛ طالبان وسیله ای برای حفظ حضور روسیه برای سرکوب داعشی هایی است که در آسیای میانه سر برآورده اند وهمچنان تجسم نزدیکی با پاکستان است که از هرگونه حرکت های مخالف دولت افغانستان به دلایل خاصی که نزد خودش دارد؛ حمایت می کند. افزون برین، مسکو معتقد است که نیروهای باقی مانده غربی در افغانستان تهدید هایی را نسبت به روسیه به وجود می آورند.
ضمیرکابلوف امریکا را متهم کرده است که ظاهراً درصدد ایجاد پایگاه های دایمی درخاک افغانستان است. در نتیجه گرایش کرملین برای حمایت از طالبان  به هدف حفظ حضور در افغانستان قابل پیش بینی بود. درشکل دیگر، کرملین درموجودیت طالبان تحت نام فراخوان علیه تهدید خیالی در آسیای میانه می خواهد حضور نظامی خود درآن جا را توجیه کند. 
از سوی دیگر روسیه داعش را به عنوان تروریست بد توصیف می کند که احتمالاً خطری برای آسیای میانه است و بنا برین روسیه ناگزیر دست به ساختن یک ژندارم در آسیای میانه می زند. این که روسیه خودش را در مبارزه علیه داعش و ائتلاف ضد تروریزم به حیث همکار جا می زند، زمانی بی اساس جلوه گر می شود که فعالیت هایش در نزدیکی با یکی از بخش های تروریزم در افغانستان هماهنگ می کند.