-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۵, دوشنبه

چرا غنی با چهره های طرفدار پاکستان به امارات رفت؟

نکات اساسی یک گزارش تحلیل شده
احتمال برکناری جنرال رزاق قندهاری
بحث برسر حذف ریاست شورای اجرائیه

براساس اظهارات دکتر فاروق وردک، عضو کمپاین انتخاباتی دکترغنی، در انتخابات سال 1393، امارات متحده عرب، پاکستان وعربستان از تیم «تداوم وتحول» حمایت گسترده مالی کردند. در مقابل، سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ( شبکه نظامی وعملیاتی برون مرزی ایران) به حمایت از تیم «اصلاحات وهمگرایی» که حاجی محمد محقق نیز از بازوان حمایتی این تیم بود؛ وارد صحنه شدند.

در انفجار قندهار در ماه جنوری، تیم حاکم در ارگ از طریق رسانه های رسمی و اظهارات کنترول شده، سعی کردند انگشت اتهام به سوی پاکستان دراز نکنند و ترتیبی بدهند که دخالت شبکه های ایران در انفجار قندهار در انظار عمومی برجسته شود. 
دکترغنی اکنون چهره های کاملن وفادار به پاکستان ( سلام رحیمی، حنیف اتمر، معصوم استانکزی) را به امارات برده است. اجمل غنی روابط نزدیک با شیوخ جزیره دارد. درترکیب هیأت، هیچ نماینده یی از «ریاست اجرائیه» حتی وزیر خارجه که قاعدتاً باید جزو این هیأت عالی رتبه باشد؛ حضور ندارد.

هدف چیست؟

هدف نخست، تیز کردن لبه تیغ اتهامات علیه دخالت ایران در قضیه و کمرنگ نشان دادن نقش آی اس آی درین ماجراست. هدف بعدی، مشکوک نشان دادن حضور قدرتمند جنرال رزاق قوماندان پلیس قندهار است که نمادی از قدرت قومی و نظامی تیم ضد پاکستانی حامد کرزی در مهم ترین ولایت جنوبی به شمار می رود. این احتمال وجود دارد که جنرال رزاق قندهاری به بهانه غفلت در اجرای وظیفه، از وظیفه برکنار و یک فرد بی باد و بی بخار جایگزین وی شود. جنرال رزاق در انتخابات آینده بدون تردید به تیم دکترغنی یک چالش جدی خواهد بود؛ بنا برین، از آن جایی که سرمایه گزاری های جنرال در دوبی صورت گرفته، بحث منجمد کردن سرمایه های وی در بانک های دوبی ( همانند آن چه در حق استاد عطا صورت گرفت) می تواند عملی شود.

تیم ارگ در امارات ظاهراً مدارک و شواهدی را در مورد حقیقت انفجار قندهار با خود به محضر شیخ برده است و دکترغنی به مقصد دریافت کمک های مالی بیشتر امارات، ظاهراً ماجرای قندهار را با جدیت دنبال می کند. هدف از توقع بیشتر کمک مالی از امارات عرب این است که تیم طرفدار ایران به رهبری دکتر عبدالله را از صحنه حذف کنند. اکنون بحث حذف تیم اجرائیه بیش از هر زمان دیگر جدی تر مطرح است. لابی های پاکستان که در حکومت امارات نفوذ دارند، درین قضیه با تیم ارگ کابل در همکاری قرار گرفته اند. پیام اصلی این سفر مشکوک، این است که به پاکستان رسماً افاده بدهند که ما به سوی شما دست اتحاد می دهیم.