-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

دختری به خاطر «دوست پسر» حاضر شد خانواده اش قتل عام شوند!

گزارش نویس ( ایرانین هیستوری) در وصف این دهشت، ترکیب «انحطاط تمدن» را به کار برده است؛ اما این به هیچ وجه اسرار وهم ناک عشق را ترجمانی نتواند کرد.


كمتر شنيده شده بود كه يك دختر 16 ساله با دوست پسرش نقشه قتل عام خانواده خود را كه با ادامه رفت و آمد آن دو موافقت نداشتند طرح كند و سپس هر دو با كمك دو هم شاگردي دختر و پسر خود، اين طرح را به اجرا درآورند. چنين رويداد كم سابقه اي سحرگاه شنبه يكم مارچ 2008 در يك خانه مزرعه مانند (رنچ) در اموريEmory واقع در شهرستان رينزRains از ايالت تكزاس آمريكا رويداد و وسيعا در رسانه ها انتشار يافت تا عبرت آموز شود كه لازم است از جنبه هاي انسانشناسي و جامعه شناسي دقيقا مورد پژوهش قرارگيرد تا روشن شود كه مسئله دركجاست كه تمدن بشري تا اين حد رو به انحطاط گذارده است.
    طبق گزارش كلانتر «رينز كاونتي»، دختر 16 ساله خانواده «كافيCaffey» در دبيرستان با پسري 19 ساله به نام Charlie Wilkinson چارلي ويكينسون دوست مي شود و چارلي را به خانه مي برد و به پدرش «تري كافيTerry Caffey» و مادر 37 ساله اش «پنيPenny» معرفي مي كند. اين خانواده كه دو فرزند پسر به نام هاي ماتيو 13 ساله و تايلر 8 ساله داشتند ادامه معاشرت دختران شان را با چارلي كه كلاه «كاوبوي» بر سر مي گذارد به مصلحت ندانستند و دختر را كه پليس به دليل كمي سن حاضر به افشاء نام او نشده بود از ادامه رفت و آمد منع مي كنند.
    «دختر» موضوع را با چارلي در ميان مي گذارد و طرفين ادامه معاشرت به هر بها را انتخاب مي كنند و چون تري پدر دختر دست به سختگيري بیشتر مي زند؛ موقتا مناسبات شان را اينترنتي مي كنند و به گپ زدن اينترنتي مي پردازند كه تري پدر دختر متوجه قضيه مي شود و وارد اين گپ زدن مي شود و به اصطلاح اخلال اينترنتي مي كند. «دختر» و چارلي براي مقابله، خيلي آسان و سريع تصميم به طرح نقشه قتل عام خانواده كافي و براندازي آنان مي گيرند؛ طرح را تهيه مي كنند و موضوع را با دو دوست خود «Bobbi Gale Johnson بابي گيل جانسون» كه دختري 18 ساله است و چارلز آلنCharles Allen 20 ساله در ميان مي گذارند. اين دو هم قول كمك مي دهند. سپس يك تفنگ و يك چاقو تهيه مي كنند و سحرگاه يكم مارچ وارد خانه «تري كافي» مي شوند. اين خانواده در آن هنگام در دو اطاق در خواب بودند كه با گلوله و چاقو مورد حمله قرار مي گيرند. پني (مادر خانواده) و دو پسر او كشته مي شوند و «تري» با اين كه هدف پنج گلوله قرار مي گيرد و از ناحيه سر و پشت و شكم مجروح مي شود؛ در تاريكي شب و خون چكان خود را به ميان درختان مي اندازد و پنهان مي شود (كه بعدا در بيمارستان زير عمل جراحي قرار مي گيرد) و مهاجمان فرار مي كنند كه بعدا دستگير و بازداشت مي شوند و ....