-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۶, یکشنبه

طالب درکمین یک شهر است.

روزنامه تلگراف چاپ لندن به نقل از مقامات پیشین افغانستان هشدار داده است که طالبان آماده گی می گیرند که برای نخستین بار پس از مداخله امریکا در سال 2001 و کنار زدن گروه اسلامی طالبان از قدرت، یکی از شهرهای عمده افغانستان را به کنترول خود درآورند.  تلگراف نوشته است که این هشدار درپی یک رشته نگرانی های روبه افزایش در مورد ایجاد یک «محور طرفدار طالبان» با اشتراک ایران، روسیه و چین صادر شده و طالبان درنظر کشورهای متذکره یک دیوار مانع علیه داعش و عاملی برای کنار زدن غرب ازین کشور تلقی می شود.