-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۶, یکشنبه

ادعایی که 30 میلیون نفر مخالف دارد.

ادارۀ سیگار یا سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته‎است که در بیش از پانزده سال گذشته امریکا در افغانستان ۱۱۷ میلیارد دالر در بخش‌های بازسازی هزینه کرده‎است.