-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

عربستان 5 میلیون مهاجر را می تواند بیرون بیاندازد؟

این مقاله پیام می رساند که طلاپرستان خیلی دیر از خواب بیدار شده اند. اندام های درونی عربستان محتاج مرمت، شکسته شدن و جراحی است.


یک عضو مجلس شورای عربستان گفت، بخش گسترده ای از "مهاجرت غیرقانونی" به عربستان نه برای زیارت و یا گردشگری دینی بلکه برای "اقامت و اسکان دائم" صورت می گیرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از ارم نیوز، صدقه فاضل، عضو مجلس شورای عربستان گفت: بخش گسترده ای از "مهاجرت غیرقانونی" به عربستان که با راه ها و عذرهای مختلفی صورت می گیرد، نه برای زیارت و یا گردشگری بلکه برای "اقامت و اسکان دائم" انجام می شود و این مهاجرت ها از آنجا که با قوانین و مقررات عربستان و نظام های بین الملل مغایرت دارد، غیرقانونی است.
روزنامه الحیاة عربستان گزارش داد که مجلس شورای عربستان مصوبه ای را برای مبارزه با مهاجرت هایی که با هدف اقامت غیرقانونی به عربستان صورت می گیرد، مورد بررسی قرار می دهد تا کمیته ای در وزارت کشور جهت اخراج پنج میلیون فرد خارجی تشکیل شود که به صورت غیرقانونی در عربستان اقامت دارند.
صدقه فاضل که این پیشنهاد را ارائه داده است، گفت: بخش گسترده ای از آنها موفق شده اند تا برای دهه ها در عربستان بمانند و زاد و ولد کرده و به صورت هولناک و تعجب برانگیزی زیاد شده اند و می خواهند خود را بر کشور نه از طریق حمله و اشغالگری بلکه از طریق نفوذ و رخنه و نقض قوانین و مخفی کردن خود تحمیل کنند.
فاضل در مصاحبه با الحیاة گفت: ممکن است عربستان در بلندمدت و چه بسا با فشارهای بین المللی خود را مجبور ببیند تا آن افراد را بپذیرد و باید به این مساله توجه داشت که ماندن این گروه به هر صورتی که باشد، ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و امنیتی منفی بسیار خطرناکی دارد که این امر بر افراد ذی ربط پوشیده نیست.
وی گفت: عربستان از پنج دهه قبل مقصد و هدف مهاجرت گسترده و غیرقانونی بوده است و این افراد از آفریقا و آسیا می آیند و از پایین ترین درجه اجتماعی در کشورهایشان بوده اند؛ به گونه ای که حتی اگر سطح زندگی آنها در عربستان پایین باشد، چه بسا از سطح معیشتی شان در کشورهای اصلی شان بهتر باشد.
این مقام عربستانی خواهان ادامه حمله به مقرهای مهاجران غیرقانونی شده و گفت افراد متخلف باید از کشور بیرون رانده شوند.
فاضل گفت: نباید در کشور جز تنها تعداد کمی از این افراد باقی بمانند که کشور به آنها نیاز دارد و سایر آنها باید بیرون رانده شوند.
وی به این امر نیز اشاره کرد که ممکن است مشکلات سیاسی نیز به دلیل حضور این افراد ایجاد شود و کشورهای اصلی آنها یا جامعه بین الملل و سازمان های حقوق بشری ممکن است بر عربستان برای اعطای تابعیت به آنها فشار بیاورند.