-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۲, پنجشنبه

تاریخ و دغدغۀ آرایش وآئینه

دکترغنی: این آقا (دکترعبدالله) نه طرح دارد؛ نه برنامه


من نظریه نویسی های مظهر «کاویانی» را همیشه با حسن التفات می خوانم. وی هرچند ممکن است ازگردنه های سنی و آموزه های فوق توان در زنده گی عبور نکرده است؛ اما این جوان صاحب برش های فکری شگفت انگیز، صریح و منطبق با گواهی های تاریخی است. درنسل جوان، کسی را هم طراز کاویانی نیافته ام. توته ای از یک موضوع را که از روزنامه مدنیت جدا کرده، مسئولانه و تلخ است. جالت است. دکترغنی با آن که دنیا و مافیا می داند که براساس رأی برنده نشده؛ اما این فراست و کفایت را دارد که به نا کارآمدی طرف مقابل، مانند حقیقت ازلی ایمان داشته باشد! نگاه کنید:

«می‌گویند که باری دوستان رییس‌ اجرایی از رییس‌جمهور پرسیده‌اند که چرا وی برای آقای عبدالله زمینه نمی‌دهد تا صلاحیت‌های خود را اعمال کند؛ اما رییس‌جمهور پاسخ تلخی داده و حقیقتی را به زبان آورده که همه برآن واقف‌اند.
رییس‌جمهور غنی گفته که از آغاز تاسیس حکومت وحدت ملی تا هنوز رییس‌ اجرایی یک صفحه کاغذ را که نشان دهد این بزرگوار برای آینده کشور طرح و برنامه دارد، ارایه نکرده و همۀ جنجال‌ها و کشاکش‌های او فقط روی تعیینات است. حالا کسی که همۀ هم‌وغم‌اش کسب کرسی و آرایش و آیینه باشد، چطور می‌تواند به کفایت سیاسی و اداری او دل‌خوش کرد و با کسی به رقابت برخیزد که هم از بام تا شام مشغول کار است و هم هنر رقابت را بلد است.»
روزنامه مدنیت