-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۲, پنجشنبه

فقط می گویند درکنار افغانستان هستیم

امریکا فقط همین بودن خود در افغانستان را میخواهد.
رحمت الله بیژن پور، آگاه روابط بین الملل در برنامه «نگرش» گفت: بحث و سوال روسیه از افغانستان این بوده است که بالاخره بحث مبارزه با تروریزم به کجا رسید؟ معاون وزیر دفاع و وزیر خارجه در کنفرانس ها مطرح کردند که مبارزه با تروریزم و با قاچاق مواد مخدر به کجا رسید. هیچگاه در گزارشات از این دستاوردها و ازیاد این روند صحبت نمی شود. فقط گفته می شود که ما در کنار افغانستان هستیم. آنها در واقع فقط در سیاست های اعلامی از افغانستان حمایت می کنند نه در سیاست های اعمالی.