-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۹, یکشنبه

مصئونیت ابدی پاکستان از ضربات جنگ انتقالی افغانستان نا ممکن است.

اشاره: اما موضع کابل در برابر تروریزم طالبان، هنوز همان موضع حامد کرزی وفهیم قسیم است.
انجنیر زکریا «یوسفزی» دربرنامه «حاشیه خبر» حرف دقیقی زده است. او گفته :  پاکستان در حال حاضر در شرایط بسیار بد قرار دارد اما انگلیس و آمریکا بازهم به داد پاکستان رسیده اند که بتواند با این مذاکرات به دنیا نشان دهد که افغانستان از پاکستان راضی است. وی افزود: موضع افغانستان در این اواخر واضح بوده است، طالبان را به عنوان دشمن شناخته اند و خوب شناسایی کردند. به خاطر این که تمام عملیات را طالبان می کند. آی اس آی پاکستان برای طالبان دستور داده است که هیچ نوع مسوولیتی نگیریم و به آمریکایی ها می گویند که شبکه حقانی پیش شرط شما است و ما علیه آن مبارزه می کنیم. این هم اشتباه آمریکایی ها است که فقط شبکه حقانی را به عنوان تروریزم به آنها معرفی کرده اند. اما شما می دانید که یکی ازافراد طراز اول شبکه سراج حقانی معاون هیبت الله است، اگر آمریکا مبارزه علیه حقانی را پیش شرط گذاشته، آیا می شود که شما علیه رییس یک حزب شرایط آسان وضع کنید و معاونش را در شرایط بدقرار بدهید؟