-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۸, چهارشنبه

جنرال دوستم به جنبشی ها: علیه من شریک توطئه شده اید!

 ارگ کابل شاکر «کارگر» را جانشین جنرال دوستم در نظر گرفته است.


منابع جنبش ملی به «گزارشنامه افغانستان» گفته اند که اخیراً محمد حنیف «اتمر» مشاور شورای امنیت ملی و معصوم «استانکزی» رئیس اداره امنیت ملی به هدف بیرون راندن جنرال دوستم از رهبری جنبش ملی تحرکات سختی را سازماندهی کرده اند. 
در توضیحات منبع آمده است که مقامات ارگ، با به کارگیری مخارج زیاد، اعضاى جنبش در شوراهاى ولايتى تخار، بلخ، سمنگان، فارياب را در خانۀ شاكر كارگر جمع كرده و آخرين طرح ها در رابطه به عزل جنرال دوستم از رهبری جنبش را با آن ها در ميان گذاشته اند.
 در خبرآمده است که براى شخصيت هاى عضو جنبش مقام هايى در سطوح ولايت ها و وزارتخانه ها پيشنهاد شده تا در عوض، از اعتراضات مردمى پس از اعلام خبر كنار گذاشته شدن جنرال دوستم از معاونت ریاست جمهوری و رهبری جنبش، پرهیز کنند.
محمد شاكر كارگر قهرمان این داستان است و به حیث جانشین جنرال دوستم پذیرفته شده است. وی در زمان حامد كرزى از سوى جنرال دوستم به حیث معاون رياست جمهورى مقرر شده بود؛ اکنون ظاهراً از سوی جناح های بازیگر،جانشين آقاى دوستم در نظر گرفته شده و چندين بار در اين ارتباط به تركيه فرستاده شده تا حمايت انقره را جلب كند. 
پس از افشاى اين موضوع، جنرال دوستم اعضاى جنبش را كه حاضر به معامله با ارگ شده اند پيش خود فراخوانده و به آن ها گفته است: "هر كدام تان را مثل اولاد خود حمايت كردم و حالا كه رقيب ها توطئه مى كنند به جاى حمايت از من عليه من شده ايد؟" اين اشخاص با تجديد پيمان مبنى بر وفادار ماندن به جنرال دوستم از خانهء او بيرون شده اند.