-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۴, جمعه

این وطن از همه نیست/ دکتر سمیع حامد

داغ نامه غم انگیز تاریخی


آیا در وطن به دلیلی میمانیم که ریشه های هویت فرهنگی ما اینجاست و به گفتهء لافوک ها " تاریخ پنج هزار ساله" داریم؟ نه، ما هر جای جهان که باشیم آن شناسهء فرهنگی را کسی از ما گرفته نمیتواند. دلیل ماندن در یک سرزمین ( در صورت اینکه امکان بیرون شدن را داشته باشیم) ریشه های هویت شهروندی ماست. ریشه هایی که حقوق سیاسی و مدنی ما را در این خاک محکم کند و به ما امکان گفتن و شگفتن مساویانه بدهد. 
این ریشه ها کجاستند؟ آیا در کشوری که تفنگسالاران جنایتکارش تا حدی پیش میروند که " حکومت" را نیز میگیرند و قاتلان و دزد ها و چاپلوسان و فرصت طلبان " قانون" را در میدان خواسته های خود میرقصانند؛ ما ریشه های حقوقی برای ماندن داریم؟
این وطن همین لحظه از همه نیست. فقط از کسانی است که قدرت سیاسی و اقتصادی دارند و باهم " آمیزش" منافع دارند!
ما که مانده ایم یا امکان " رفتن" نداریم و یا تعهد کرده ایم که با این وضعیت در گیر شویم. میدانیم مبارزهء ما در برابر این هایی که آدم کشتن برای شان " تفریح" است به مقاومت یک روزنامهء مچاله شده در برابر توفان میماند اما نسل فردا باید بداند که همه به خیانت و جنایت تن ندادند. این حرکت ها اگر نتوانند دیگران را " خوب" بسازند کم از کم شاید کمک کنند ما خود " بد" نشویم. شاید این کلانترین کاری است که اکنون میتوانیم!