-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۳۰, دوشنبه

جاوید «روستاپور» نگاشته است: مردمی که نورز را حرام می‌خوانند، به آسانی سرباز داعش می‌شوند! 
اما تازیان تکفیری، خود سربازان بالفعل داعش هستند؛ نیازی به سلسله مراتبی نیست که گویا بعداً ممکن است داعش شوند. آن ها داعشی هستند و به وظیفه خویش عمل می کنند.