-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۵, چهارشنبه

یک بزرگوار می گفت: جنرال ضیاء الحق رحمت الله علیه!


بعد از 25 سال، هنوز خنجر آی اس آی در قلب دولت، حکومت، اردوی ملی و پارلمان فرو رفته است. 

در سال 1371 یکی ازنویسنده گان «مؤرخ!!» و «ادیب» به عکس جنرال ضیاء الحق که یکی از مجاهدین برپیشانی دروازه ورودی وزارت اطلاعات وفرهنگ نصب کرده بود، نگاهی از سرتحسین افگند وگفت: جنرال ضیاءالحق رحمت الله علیه. شهید  انقلاب اسلامی افغانستان!
شادروان نیلاب «رحیمی» که مخاطب اصلی او بود، خنده تلخی زد و به من نگریست وگفت: مأمون... بگو آمین!
من درآن زمان ها که زیاد تندرو بودم برسبیل لبیک به خواهش کنایه آمیز نیلاب صاحب، گفتم: لعنت الله علیهم!
آن مورخ!! بعد ها درارشادات معنوی اش از من به عنوان یک پرچمی وخادیست نام می برد. اکنون آموزه های تاریخ و تجارب استخوان سوز «من» و «ما» نشان می دهند که افتخار پرچمی ها دست کم درهمین قضیه، چقدر درخشان و فنا ناپذیر بوده است!

آن روز را هرگز از یاد نخواهم برد. بزرگوار متذکره، از شادروان احمدشاه مسعود، غیر از وزارت وکمتر از سفارت، طلب نداشت. حالا این تکه های از ارشادات شهید جهاد افغانستان را دربرگه جناب نور آغا «ولیزاده» خواندم وگژدمی از درون مرا نیش زد. 
جنرال ضياء الحق رئیس جمهور نظامی اسبق پاکستان 
در یکی از جملات معروف خود گفته بود:

1- افغانستان سنگر دشمن است و باید در آتش سوخت

2-دیگ جوشان(افغانستان) را باید همواره در درجه حرارت مشخص نگهداشت!

وقتی چنين عبارتی سر لوحه سیاست خارجی پاکستان در افغانستان باشد چگونه میتوان امید داشت اوضاع افغانستان سر وسامان پیدا کند و ملت مظلوم این کشور روی ارامش را ببينند ۰

ایا مذاکره با پاکستان و طالبان( صلح) را در افغانستان خواهد اورد با چنین سر لوحه پاکستان؟