-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۵, چهارشنبه

استایل ارتجاع به دختران مکاتب

عوامل اطلاعاتی طلاپرستان سعی کرده اند برای دختران مکاتب درافغانستان استایل تعیین کنند. ارتجاع عرب و پاکستان اکنون به جراحی فرهنگ و رسوم معتدل درجامعه ما چنگ انداخته اند. نره خر های ریشو در مساجد که برای «نوروز» حط و نشان شرعی می کشند؛ ازین پس بوی گند افکار وسلایق شان بیشتر خواهد شد. به ارواح خبیثه عرب و کفن پوشان مذهبی نه بگویید.