-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۲, پنجشنبه

مردم امریکا از راه کوه ها می گریزند/ از چی ترسیده اند؟

موج فرار پناهجویان از امریکا به سوی کشور کانادا
بحران امریکا به کانادا منتقل می شود.


مرز مشترک آمریکا و کانادا 8 هزار و 892 کیلومتری است. این مرز از جنگل، کوه، مزارع و دریاچه ها می گذرد و کنترل عبور از آن از سوی پلیس مرزی دو کشور بسیار دشوار است. بویژه که در گذشته چندان هم کنترل نمی شده است. اکنون با سیاست های مهاجرتی ترامپ در امریکا سیل پناهجویان از امریکا به سوی کانادا سرازیر است و این مسئله تبدیل به یکی از چالش های مهم دولت کانادا شده است. در کانادا مطبوعات از ورود موج پناهندگان از امریکا به کانادا خبر می دهند. گفته می شود که حداقل هفته ای چند هزار پناهنده از امریکا وارد کانادا می شوند و اگر این موج ادامه یابد به یک معضل بزرگ برای دولت کانادا تبدیل خواهد شد.
 این پناهندگان عمدتا از آفریقا یا خاورمیانه هستند. آنها با ادعای مهاجر ستیزی دولت و مردم امریکا از مرز امریکا به سوی کانادا می روند.
مقامات آمریکائی گفته اند که از اپریل 2016 تا جنوری 2017 بیش 1280 پناهجوی غیر مجاز از طریق کوه های آمریکا خود را به ایالت کبک کانادا رسانده اند. پارلمان کانادا ورود پناهندگان از امریکا به کانادا را یک تهدید امنیتی ارزیابی و اعلام کرده است. نگرانی اصلی آنست که در امریکا میان ایالت ها شورش شود و سیل پناهندگان امریکائی به سوی کانادا روانه شوند.