-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۱, شنبه

امریکا هم به نعل میزند هم به میخ/ پس چرا درافغانستان بن بست نیاید؟

درحالی شماری از اعضای کنگره امریکا تلاش هایی را به هدف محکومیت پاکستان به خاطر حمایت و صدور تروریزم به راه انداخته اند، جنرال های ارشد امریکا ساز دیگری می نوازند.
روزنامه پاکستان نیوز سرویس گزارش کرد که جوزف ووتل فرمانده امریکایی روز پنجشنبه در نشست مجلس سنای آن کشور گفته است که پاکستان در عملیات پیکار با تروریزم، برضد شبکه حقانی «اقداماتی انجام داده است.» وی به کمیته خدمات نظامی مجلس اظهار داشت که سیاست هندی ها معطوف به انزوای دپلوماتیک پاکستان «مشخصاً آزاردهنده» است و این می تواند جنگ هسته ای در جنوب آسیا را شعله ور کند.