-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۳, پنجشنبه

این بینی بریده گی را به کجا می برید؟

حسیب «معترف» نوشت: ژنرال جان نیکولسن قوماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو خطاب به مسوولین و قومندانان و نیروهای نظامی و امنیتی كشور گفته است:
"ضعف و ناتوانی شما در برابر طالبان ناشی از فساد در رهبری ارگانهای نظامی و امینتی افغانستان است. به تمام شما می گویم: بس است، تمام شما ثروتمند شده اید. به کشورتان و به مردم بیچاره و زحمت کش وطن تان رحم کنید. حکومت جدید امریکا فساد را در نهادهای نظامی و امنیتی افغانستان قبول نمی کند؛ شما هستید که در جبهات جنگ سلاح و مهمات نیروهای خود را به دشمن می فروشید تا دوباره با آن سلاح و مهمات برادران و فرزندان وطن خودتان را بکُشند."