-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۱, چهارشنبه

ادامه جنگ درافغانستان به سود امریکا است؛ نه پایان جنگ

نشریه نشنل انترست نگاشته است که امریکا به یک ستراتیژی در افغانستان نیاز دارد که در آن اهداف واضح، دسترس و واقعبینانه برای رسیدن به پیروزی در این کشور تعیین شود و این ستراتیژی باید با در نظرداشت حالات افغانستان و جلب حمایت کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان ترتیب شود.