-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۷, دوشنبه

معامله درحال وقوع برای تحویل دهی قدرت به طالبان

باخت امریکا در افغانستان ویرانگر تر از شکست در سوریه خواهد بود.

مجله نیوزویک؛ طالبان میراث اجتماعی است و حمایت مردمی دارد.


به نظر می رسد اداره جدید کاخ سفید تصمیم دارد به هدف جدا کردن پاکستان و طالبان از مسکو، طالبان را درکابل حاکم بسازد. 
از چندی به این سو، رسانه های معتبر امریکا درین باره زمینه سازی را شروع کرده اند.

رسانه های زبده امریکایی به توصیف های خود از طالبان به حیث یک نیروی پیروزمند وضد داعش ادامه می دهند. این بار نوبت به « نیوزویک» رسیده است. نیوزویک در مقاله ای نوشته است :

چرا داعش در ایجاد خلافت درافغانستان شکست خورده است؟

 این مجله به نقل از «شبکه تحلیل گران افغانستان» نوشته است که داعش درافغانستان با شکست های خفت باری مواجه شده ونتوانسته جای پای خود را محکم کند. سپس نویسنده مقاله می نویسد که طالبان از زمان تهاجم امریکا برافغانستان در سال 2001 مناطق بیشتری را تحت اداره خود آورده اند. شاهد نیوزویک، (Long War Journal) است که ماه گذشته تخمین داده بوده که طالبان 43 ولسوالی را درتصرف خود در آورده و در 56 منطقه نفوذ خود را گسترش داده اند.

نیوزویک برای نشان دادن قدرت طالبان، از زبان چند کارشناس ( که معرفی نکرده) ؛ مدعی است که طالبان عامل اصلی حمله بر شفاخانه نظامی کابل بودند، اما داعش از روی حرص و آز و برای گرفتن امتیاز مسئولیت آن حمله را برعهده خود گرفت.
نیوزویک بازهم به نقل از تحلیل گران افغانستان می گوید که طالبان به داعش به عنوان رقیب خود در میدان جنگ می نگرد. از زمانی که داعش با آغاز عملیات تلاش کرد جای پایی برای خود درست کنند، از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفته است.

( ازین که هزاران منسوب اردو وپلیس جان های شان را درین ره از کف داده اند، اما همه افتخارات را به پای طالبان می ریزند!)
رونالد نیومن سابق سفیرامریکا درکابل نیز با ایقان بر موثریت مبارزه طالبان علیه داعش شاهدی داده است که وقتی داعش درشرق افغانستان سعی کرد جلب توجه کند، طالبان با فرستادن نیروهای تقویتی!! به منطقه ضربات سختی به آن ها وارد آوردند.
نیوزویک ادامه می دهد عدم علاقه شماری از طالبان به داعش به خاطر آن است که داعشی ها از جمع اعضای سابق طالبان به وجود آمده اند که طالبان قبلا آنان را به خاطر بی رحمی های شان از خود طرد کرده اند. (مانند طالبان آسیای میانه و شبه نظامیان جنوب آسیا)
حمید حکیمی یک پژوهشگر در اتاق فکر بریتانیا در چتم هوز گفته است که «برخلاف طالبان، داعش قادر نیست در محلات امتیازاتی برای خود دست وپا کند، چرا که آن ها به طور کامل با فرهنگ محلی در تضاد قرار دارند. آن ها افتخارت و این باورمندی را که قبیله و مناسبات حاکم برجامعه یک میراث اجتماعی است، نادیده می گیرند.» ایجاد چهارچوب برای خلافت، آنان را دربرابر همه قرار داده است. آن ها خود را خالص نشان می دهند.
نیوزویک خودش حکم می کند که بسیاری از افغان ها شاید از طالبان متنفر باشند مگر هنوز از حمایت ساکنان محلی خصوصاً در نواحی دور دست برخوردار می باشند.