-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۶, پنجشنبه

زاغ امارات عرب در قندهار چنان چوب خورد که دیگر نگاهی به عقب نخواهد انداخت.

همایون عزیزی والی قندهار می گوید که نهادهای استخباراتی کشورهای منطقه در انفجار مهمان خانه ولایت قندهار دست داشته اند. عزیزی نمی گوید که شبکه های ایران، اماراتی ها را در ولایت هم مرز با هرات، چنان شوک دادند که دیگر فیل شان یاد قندهار نکند. عزیزی این حقیقت را نیز زیر می زند که امارات عرب، یکی از منابع مالی طالبان بود و حکومت دهشت وترور آن ها را که به کمک آی اس آی به صحنه آورده شده بود؛ به رسمیت شناخته بود.