-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۳, دوشنبه

تحقیق: انسان زمین به وسیله موجودات دیگر، کاشته شده است.

اطلاعات وفرضیه های تازه علمی، بنیاد ایمان وفلسفه را بر می اندازد.


به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، تعدادی از متخصصان قزاقستان پس از ۱۳ سال تحقیق روی ژن انسان به این نتیجه رسیده اند که نوعیت انسان توسط یک قدرت برتر شاید بیگانگان متمدن طراحی شده است.

آنها معتقدند که قدرت های برتر، فرمول های حیات گیاهی را در DNA کار گذاشته اند و آنها را به سیارات دیگر صادر کرده اند که کره زمین تنها یکی از آنهاست.

این دانشمندان می گویند که موجودات کاملتر و قوی تری از انسان، کدها و فرمول های ریاضی را در قالب DNA نوشته اند و ۹۷ درصد کدهای غیرپیوسته، متعلق به موجودات بیگانه است.

به این ترتیب آنها فرضیه  وجود یک تمدن فرازمینی پیشرفته در ایجاد زندگی جدید و کاشت آن، در سیارات مختلف را پذیرفته اند.