-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۲, پنجشنبه

رولاغنی: شاید امریکا کمک به افغانستان را قطع کند.

منبع خبری «زلاند» اطلاع داد که رولاغنی همسردکترغنی هشدار داده است که ممکن است کمک های امریکا به افغانستان قطع شود. بانو رولا تصریح کرده که تا این دم، سیاست دونالد ترمچ در رابطه به افغانستان مشخص نیست و این نشان می دهد که ممکن است کمک های آن کشور به افغانستان متوقف شود.