-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۰, جمعه

خبر واصله از کانال جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم به گزارشنامه افغانستان مشعر است که گزارش قبلی در مورد خلع سلاح نفرات جنرال دوستم از سوی دسته جات عملیاتی امنیت ملی مشکوک بوده و چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.