-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۱, شنبه

عقب نشینی کابل در دفاع از ساحه باستانی مس عینک

حوزه باستانی ومعدنی مس عینک درمحاصره تروریستان است.به گزارش منبع اطلاع رسانی آنلاین ( افغان زریزه) یک مرکز ساخت فیلم های مستند درشیکاکو موسوم به کارتمکوین اعلام کرده است که یک فیلم مستند به نام (حراست از مس عینک) را که در باره آثار باستانی ساحه مس عینک لوگر تهیه کرده است منتشر می کند.  این فیلم درسال ۲۰۱۴ برنده جایزه شده است. درین فیلم خشونت ها علیه باستان شناسان در ساحه خطرناکی که آن ها به کارمشغول بودند، به نمایش آمده است. برینت هوفمن گرداننده فیلم گفته است که برای انتشار فیلم به افغانستان خواهد رفت وهرگاه چنین چیزی اتفاق نیفتد، فیلم به گونه رایگان انتشار خواهد یافت.
هوفمن گفته است که این فیلم را به مردم افغانستان هدیه می دهد اما برای کسانی که درقدرت هستند و در حفاظت از ساحه مس عینک عقب نشینی کرده اند یک چالش خواهد بود. به باور وی، باستان شناسان افغان تنها کسانی اند که به حفاظت ساحه بزرگ مس عینک تلاش می کنند. افغانستان کشور ثروتمندی نیست و مردم آن به خاطر توسعه میدان های معدنی در کشور شان با فشار های بی اندازه مواجه اند. مگر سخت دشوار است برای کسانی که ویرانی این ساحه باستانی را از نزدیک نظاره کند که می تواند برای این کشور سود آور باشد.