-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

نوسان ترمپ بین شیرینی و مرچ سرخ

دموکرات های آمریکا می گویند، حرف های اخیر دونالد ترامپ درباره شنود مکالماتش در برج ترامپ نشان می دهد که به رغم درست یا غلط بودن این ادعاها او به دردسر افتاده است. اگر این بیتابی های ترمپ یک نوعی سازۀ اطلاعاتی با ارگان جاسوسی امریکا باشد، یک کش وقوس بی ضرر درانتظارش خواهد بود؛ اما اگر به قول معروف با شبکه های استخباراتی «کوردینه» نشده باشد؛ آینده اش «مرچ سرخ» خواهد بود.