-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱, سه‌شنبه

نرگس نهان صاحب چهل میلیون دالر شده است.

افتضاح مالی دراوایل حکومت وحدت ملی به آدرس نرگس نهان، سبب شد که حنیف اتمر، مالک اصلی انجوی مشترک، او را به ارگ ریاست جمهور عز تقرر دهد.


خبر غیر رسمی حاکی است که خانم نرگس «نهان» 37 ساله، رئیس واحد انسجام وپالیسی ریاست جمهوری، به کمک دکترغنی و حنیف «اتمر» حدود چهل میلیون دالر از طریق گرفتن پروژه های دولتی به موسسه شخصی اش ( موسسه مشترک اتمر- نهان) عاید کرده است. نرگس نهان از متحدان حنیف «اتمر» و در «پیداوپناه» شریک یکدیگر اند.  
در اوایل تشکیل دولت وحدت ملی نرگس نهان را  مسئول انسجام پروژه تمویل پولیس وزارت داخله مقررگردید؛ وی کمک های خارجی را از طریق موسسه شخصی اش به کار انداخت که با اعتراضاتی ازسوی دونرهای خارجی از جمله ملل متحد مواجه شده بود که با رسوایی های اداری توأم بود. سرانجام دست نرگس نهان از دوشیدن منابع مالی وزارت داخله کوتاه شد.

درخبرآمده است که افتضاح مالی دراوایل حکومت وحدت ملی به آدرس نرگس نهان، سبب شد که حنیف اتمر، مالک اصلی انجوی مشترک، او را به ارگ ریاست جمهور عز تقرر دهد. اکنون خبرهایی در راه است که میخواهند عرصه فعالیت های معادن وپترولیم را به نرگس نهان بسپارند و تمام تعاملات مالی و قرار داده از طریق همان انجوی مشترک صورت گیرد.  نرگس نهان در ریاست خزاین وزارت مالیه، معاون دانشگاه کابل، کارگزار وزارت های معارف و تحصیلات نیز بوده است. نرگس نهان به سرطان سینه مبتلا است.