-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۶, پنجشنبه

فک نیوز شورای امنیت ملی گزارش کرد.

میزبانی انگلیس دردفاع از پاکستان، کاری از پیش نخواهد برد / پیشرفت ادعا شده در مذاکرات لندن فاقد مبانی واقعی و منطقی است.

شورای امنیت ملی با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که «در نشست سه‌جانبۀ دیروز در لندن، روی بهبود وضعیت سیاسی میان افغانستان و پاکستان بحث شد و یک سری پیشرفت ها صورت گرفته است.»

شعور اجتماعی را با بی شعوری رسانه ای می توان تحمیق کرد؟ کدام نوع پیشرفت؟ شاید پیشرفت حاصله این باشد که تیم ارگ دو باره حاضر شده است که سران و فرماندهان پاکستانی را که به افغانستان پناه آورده اند به آی اس آی تحویل دهد؟! ورنه، هیچ موجبی برای کدام پیشرفت وجود ندارد. ممکن است پیشرفت احتمالی دیگر، توافق روی آزادی سراسری زندانیان طالب و شبکه حقانی باشد تا به قول پاکستان وانگلیس، طالبان را وادار به مذاکره با کابل کند.

درغیرآن کدام موجبی برای «پیشرفت» سراغ نمی شود. سرشت مناسبات افغانستان- پاکستان، تکرار ماهیت اسرائیل و فلسطین است. نا همزیستی ابدی؛ مگر این که یک طرف ماجرا متلاشی شود.

 این خبر بخشی از (فک نیوز) شورای امنیت ملی است که آنتن پاکستان دردفتر آن فعال است و هیچ ارزشی ندارد. ازین جنس مذاکره ها با پاکستان به صد ها بار سازماندهی شده و هربار، دست افغانستان را زیر سنگ پاکستان قرار داده اند. چرا این بار انگلیس حاضر به «میزبانی» شده است؟ نشانه های «موج برگشت» جنگ به طرف پاکستان دیده می شود.
اما انگلیس، بازیگر تعیین کننده نیست. پاکستان از سوی افغانستان با ضرباتی عملیاتی چند جهته مواجه است. ملاقات صلح بین افغانستان و پاکستان به مذاکرات دور باطل اسرائیل و فلسطین شباهت دارد و هرگز به نتیجه نمی رسد؛ و افغانستان اکنون اهرم قدرتمند ( استقبال از احزاب وسازمان های مسلح مخالف آی اس ای) دراختیار دارد. جنگ نامنظم از سوی افغانستان، ساختار منظم پاکستان را به مرور زمان متلاشی می کند و یا از توان می اندازد.
.