-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۹, یکشنبه

جنبش ملی درمسآله اندخوی با توسل به تهدید، به خودش ضربه میزند.

بشیر احمد ته ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی در برگه خود نگاشته است: ولايت خواستن به معنی دشمنی نيست. با وجود شرايط قانونی خواست مردم ما ناديده گرفته می شود، مردم از وعده خسته شدند و دست به اعتراض می زنند.
وی هشدار می دهد که در صورت عدم ارتقای اندخوی به ولايت از سوی حكومت، بزرگ راه و بندر تجارتی آقينه را خواهند بست.
اشاره: جنبش نباید اجازه بدهد درجریان غور وبررسی پروندۀ ایشچی، گوشه دیگر یخنش به دست حکومت وقضا بیفتد.