-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۲, پنجشنبه

امریکا به گرفتن زمین «خلافت» نقشه کشیده است

سرکوب داعش، مسأله نیست؛ مهندسی اوضاع جهان از دوره پسا خلافت بوبکر صورت جدید به خود می گیرد.


انتباه بنده از برنامه تیم جدید حاکم درکاخ سفید این است که آن ها به دنبال جبران عاجل شکست نظامی- عملیاتی در خاورمیانه اند. این شکست، میراث رنجبار دوره بارک اوباما است. روسیه وایران، محور خاور میانه (سوریه) را از گرفتار شدن به سرنوشت عراق و لیبیا نجات دادند. کیف ونشه پیروزی روسیه- ایران در سوریه به حدی قوی بود که اکنون به سوی افغانستان خیز برداشته اند. امریکایی ها اکنون بر سرکوب خلافت داعش در قلمرو (عراق وشام) برنامه ریخته اند. حالا که پروژه داعش در نیمه راه، متوقف شده، مناطق بزرگی را که تحت کنترول آن ها قرار دارد؛ به هیچ صورتی نباید به ایران و روسیه واگذار کرد.  
امریکا از پنهان شدن عقب دیوار جنگ نیابتی در سوریه، مستقیم به صحنه پیاده می شود.