-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۳, پنجشنبه

نشریه نشنل انترست می‎نویسد، در صورتی‎که رئیس جمهور دونالد ترمپ  نیروی بیشتر به افغانستان گسیل بدارد،  شمار تلفات نیرو های امریکایی افزایش خواهد یافت و فرستادن نیروهای اضافی نه تنها مشکلی را حل نمی‎کند؛ بلکه این جنگ بدون کدام هدف دوام پیدا خواهد کرد.