-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۷, جمعه

نامبرده هیچ نیاموزد ز هیچ آموزگار

احمد ضياءمسعود:
گرفتن چند كرسي حكومتي، يك كار استراتيژيك نيست.