-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۸, شنبه

پوتین اعتماد نامه فرستادۀ سیاسی طالبان را پذیرفت.

رئیس جمهور روسیه اعتمادنامه آقای عبدالقیوم کوچی به ظاهر سفیر کابل و در اصل ( فرستادۀ ویژه طالبان) را به تاریخ 16 مارچ 2017، پذیرفت.  پوتین در مراسم پذیرش اعتمادنامه سفرای کشورهای خارجی در مسکو، حمایت مستمر کشورش را از افغانستان به عنوان یک دولت آزاد از تروریزم و مواد مخدر، اعلام نمود.