-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۴, شنبه

نقش وحی آمیز تبلیغات

 از «ادوارد برنایز»  Edward Bernays روزنامه نگار امریکائی به عنوان کسی یاد می شود که کاشف شیوه جدید تبلیغات است. برنایز که خواهر زاده فروید، راهگشای روانکاوی است کسی است که اولین بار اصطلاح « روابط عمومی» را به عنوان لفظی مطبوع و خوش آیند برای تلاش در جهت نفوذ به نظرات دیگران و فریب دادن آنها ابداع کرد.
او می گفت رمز کار به دست آوردن موافقت مردم برای آنست که ما به میل خود آن ها را کنترل  و برآن ها حکومت کنیم و آنها اصلا متوجه آن نشوند.