-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۱, شنبه

دی هیل: معامله امریکا با طالبان شدنی نیست.

الکس گیلو و احمد محبی از مرکز مطالعات بین المللی و استراتیژیک
 

 
مرجع خبر رسانی دی هیل مقاله ای را نشر کرده است که در سرخط آن آمده است: سیاست امریکا درافغانستان به طور گسترده ای با شکست مواجه شده، اما لزوما چنین نمی تواند باشد، زیرا گیرافتاده گی امریکا درین کشور بیشتر از روی سرتمبه گی به پیش می رود و این به خاطر همان فرضیه کلیدی ای است که وعده داده شده - یعنی معامله با طالبان برسر استقرار سیاسی- که آن هم قابل اجرا نیست.
این منبع می گوید اگرچه معامله با طالبان با شکست رو به رو شده اما دروازه گفت وگو های صلح مسدود نشده است. آن جناح های طالب که به دست کشیدن از خشونت گرایش دارند باید ترغیب شوند که به قانون اساسی افغانستان احترام بگذارند.

(البته رسانه های امریکایی هیچ گاه سرنخی ازین نوع طالبان خیالی به دست نمی دهند. این درحالی است که طالب اکنون به عنوان یک پروژه در مدیریت ایران، روسیه و چین قرار دارد.)

دی هیل می افزاید:
سیاست امریکا درافغانستان به نقطه عطف رسیده است وباید خود پنداری های خود درین زمینه را بازنگری کند و پیش از آن که سربازان بیشتر به میدان جنگ گسیل بدارد، به تعداد ۲۲۴۷ تن از کشته های سربازان وحدود ۲۰۰۰۰ زخمی نظامیان امریکا درافغانستان را مدنظر داشته باشد. به باور ما علی رغم بلاتکلیفی و افزایش نا امنی درافغانستان، امریکا و متحدانش این امکانات را در دسترس دارند که سهم عمده ای از پیروزی را از آن خود کنند تا آن چیزی را مدیریت کنند که هنوز اتفاق نیفتاده و می تواند عواقب فاجعه آمیزی به بار بیاورد. این یک کلید در تحلیل نهایی است. زیرا هیچ کس نمی خواهد شاهد بی ثباتی های گسترده ای باشد نظیر آن چه در سال ۲۰۱۴ درعراق پیش آمد.